پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
اسلیو معده

آقای دکتر شما دکتری رو میشناسین تو بیمارستان دولتی تهران ک جراح اسلیو معده باشه معرفی کنین؟

سلام
جراحی در بیمارستان های دولتی و آموزشی هم بصورت تیمی است.
به کلینیک چاقی مراجعه کنید
بیمارستان حضرت رسول اکرم
فیروزگر
سینا.