پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

آیا باید قبل از جراحی از کشیدن سیگار خودداری نمود؟

بله کشیدن سیگار باعث افزایش خطر مشکلات ریوی بعد از جراحی خواهد شد و میتواند باعث کاهش بهبودی، افزایش میزان عفونت و ایجاد اختلال در خون رسانی بافت در حال ترمیم شود. حداقل یک هفته پیش از عمل جراحی از کشیدن سیگار خودداری نمایید.