پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

آیا مشکلی برای دریافت داروها وجود دارد؟

بیشتر قرص ها و کپسولها قادر به عبور از معده جدید شما می باشند در روزهای اول پس از جراحی ممکن است به تشخیص پزشک داروها به صورت شربت یا تزریقی تجویز شوند بطور کلی قبل از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت شود .