پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

اگر کاهش وزن متوقف شد چه باید کرد؟

این طبیعی است که میزان کاهش وزن افراد با هم متفاوت است بنابراین لطفا خودتان را با کسی مقایسه ننمایید. اگر کاهش وزن شما متوقف شد (مثلا برای دو هفته کاهش وزنی نداشتید) به نگهداشتن رژیم غذایی و ورزش خود ادامه دهید. شما ممکن است برای کمک به کاهش وزن خود نیاز به تنظیم رژیم غذایی و یا ورزش داشته باشید. اگر عدم کاهش وزن بیشتر از ۴ هفته طول کشید با مسئول تغذیه خود تماس بگیرید.