پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

بالا بودن کلسترول چیست؟ و جراحی چاقی چه تاثیری روی آن دارد؟

کلسترول بالا یک اختلال متابولیسم چربی بوده که عمدتا به دنبال افزایش وزن ایجاد می گردد. ۹۵% بیمارانی که تخت عمل جراحی بای پس معده قرا گرفتند و نیز ۳/۷۸% ازبیمارانی که از حلقه استفاده نموده بودند پس از جراحی و کاهش وزن میزان کلسترول نرمال داشته اند.