پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
کیسه صفرا

برداشتن کیسه صفرا عوارض ندارد؟؟؟

خیر همانطور که در متن اشاره شد برداشتن کیسه صفرا هیچ اشکالی در ادامه زندگی فرد ایجاد نمی‌کند حتی در رژیم غذایی و شیوه زندگی!