پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

برنامه پیگیری طولانی مدت چیست؟

بیمارانی که حلقه می کذارند برای تنظیم آن در طول ۱۲ تا ۱۸ ماه بعد از عمل جراحی چندین بار باید پزشکشان را ملاقات نمایند.

بیمارانی که اسلیو و بای پس میشوند به طور معمول در سال اول بین ۳ تا ۵ بار و پس از آن سالی یک بار با جراح خود ملاقات داشته باشند. اضافه بر آن بیمارانی که بای پس معده شده اند نیاز دارند تا از نظر کم خونی و نیز سطح ویتامین B12، Folate  و سطح آهن خون به طور منظم بررسی شوند.