پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

بیماری ریفلاکس(برگشت اسید) یا ریفلاکس معده به مری چیست و اثر جراحی چاقی بر آن چگونه است؟

برگشت اسید به عنوان بیماری ریفلاکس معده به مری شناخته می شود وقتی اسید معده به طور مزمن وارد مری می شود و موجب صدمه به مخاط مری شده و میتواند باعث التهاب و نهایتا سرطان مری گردد. ۹۵% از بیمارانی که تخت جراحی بای پس معده قرار گرفته اند و نیز ۳/۳۲% از بیمارانی که عمل حلقه را انجام داده اند، بهبودی کامل برگشت اسید معده به مری گزارش نموده اند.