پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

بی اختیاری استرسی ادرار چیست؟ و جراحی چاقی چه اثری روی آن میگذارد؟

در میان خانم ها چاقی مرضی یک فاکتور خطرناک برای بی اختیاری ادراری استرسی یا از دست دادن غیر قابل کنترل می باشد .

داشتن شکمی بزرگ و سنگین و انبساط عضلات لگنی ناشی از چاقی مرضی ممکن است باعث تضعیف دریچه مثانه شده و در نتیجه به دنبال سرفه، عطسه و یا خندیدن ادرار نشت نماید. نشان داده شده که بعد از جراحی چاقی  و کاهش وزن بعلت کم شدن فشار روی مثانه و عضلات کف لگن وضعیت بی اختیاری استرسی ادرار بیماران بهبود می یابد . ۴۴% از بیمارانی که عمل بای پس معده شده اند بهبودی کامل بی اختیاری ادرار را تجربه نموده اند.