پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

انواع روش های جراحی قابل انجام جهت لاغری چیست؟

جراحی بای پس معده با لاپاروسکوپی

جراحی اسلیو معده با لاپاروسکوپی

جراحی جلقه معده با لاپاروسکوپی

جراحی پلیسه معده با لاپاروسکوپی

گذاشتن بالن معده با آندوسکوپی