پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

تفاوت بین جراحی لاپاروسکوپی و جراحی باز چیست؟

در روش جراحی لاپاروسکوپی ورود به حفره شکم از طریق تعبیه چند برش کوچک بر روی پوست ناحیه شکم انجام میگیرد و از برش طولی مرسوم در روش جراحی باز استفاده نمیشود . از این رو به دلیل آسیب کمتر جدار شکم، درد پس از عمل، کمتر، بهبود بیمار سریع تر ، و زمان بازگشت به کار کوتاهتر می گردد. علاوه بر عوارض ناشی از زخم نیز نظیر عفونت، فتق جدار شکم و باز شدن محل زخم بسیار کمتر از روش باز خواهد بود .