پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

درد و ناراحتی بعد از عمل چقدر است؟

بسیاری از بیماران فکر میکنند که جراحی چاقی با یک دوره طولانی ودردناک تا بهبودی همراه است اما گزارش بیشتر بیماران نشان از ناراحتی و سوزش به جای درد دارد . به هر حال بهبودی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت خواهد بود . یک مطالعه نشان داده است که بیمارانی که با لاپاروسکوپی بای پس معده شده اند به طور میانگین دو روز در بیمارستان بستری و بعد از ۲۱ روز به سرکار برمیگردند.