پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

رابطه بین چاقی مرضی و ابتلا به سرطان چیست؟

چاقی مرضی ممکن است شما را در خطر بعضی از انواع سرطان ها نظیر سرطان روده بزرگ، پستان و کلیه قرار دهد. در سال ۲۰۰۳ در مقاله ای در یک ژورنال انگلیسی تخمین زده شد که ۱۴% تمام مرگ و میرهای ناشی از سرطان در مردان ۲۰% کل مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان می تواند به علت چاقی باشد .