پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
مینی بای پس

روش جراحی مینی بای پس به چه شکل است؟

عمل مشابه بقیه اعمال جراحی چاقی و از طریق لاپاروسکوپی انجام می‌شود. معده به شکل لوله ای موزی شکل در مسیر انحنای کوچک درست می‌شود، ولی معده بریده شده در محل خود باقی می‌ماند و بعد یک قوسی از روده باریک که فاصله آن از معده شش فوت می‌باشد به معده آماده شده بخیه می‌شود.
به اینطریق غذای کمی وارد معده شده و سریعا وارد روده باریک می‌شود و چون روده کوتاه شده مواد کمتر جذب می‌کند و بیمار چاق، لاغر خواهد شد.