پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
کیسه صفرا

سلام اقای دکتر لاپاروسکوپی کیسه صفرا ببرای بیماران قلبی مشکلی ندارد؟

لاپاراسکوپی برای بیماران قلبی مشکل ندارد فقط باید پزشک متخصص قلب اجازه این عمل را بدهند.