پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

سلام وزن ۱۷۴ قد ۱۶۰ چه عملی و هزینه عمل ممنون

سلام
شرایط شما خاص است
بهتر است مراجعه کنید