پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

عمل لیپو بدرو هزینه عمل تقریبا چنده

سلام
هزینه عمل های زیبایی بستگی به معاینه دارد.
(حجم چربی های اضافه و افتادگی پوست و وضعیت عضلات)