پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
عمومی

عوارض جانبی پس از عمل چاقی کدامند؟

سندروم دامپینگ (فقط در بای پس معده)

کمبود تغذیه

سنگ کیسه صفرا

نیاز به اجتناب از حاملگی بطور موقت

تهوع، استفراغ، نفخ، اسهال، تعریق بیش از حد، افزایش گاز و سرگیجه