پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
ساسی بای پس

هزینه عمل ساسی بای پس چقدر است؟

هزینه این جراحی به دلیل اینکه ترکیبی از ۲ جراحی می‌باشد، از سایر جراحی ها بالاتر است و البته اثربخشی آن نیز بالاتر است.