پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
بای پس معده

چطور برای عمل بای پس معده آماده شویم؟

اگر گزینه مناسبی برای عمل بای پس معده باشید، تیم پزشکی دستورالعمل هایی برای آمادگی برای انجام عمل به شما خواهد داد. ممکن است لازم باشد قبل از انجام جراحی آزمایشاتی را انجام دهید و در مورد غذاها، نوشیدنی ها و داروهایی که مصرف می کنید، محدودیت هایی داشته باشید. به علاوه لازم است یک برنامه جدید برای فعالیت جسمی خود داشته باشید و مصرف تنباکو را متوقف کنید.