پرسش و پاسخ

سوالتو بپرس
دیابت

دیابت نوع ۲

آقای دکتر در خصوص جراحی دیابت نوع ۲ و انواع مختلف آن توضیح مختصری می‌دهید؟
اعمال جراحی باریاتریک دو نوع هستند یا اعمالی‌ست که محدودکننده بوده و روی معده انجام می‌شود و معده را کوچک می‌کند، یا اعمالی است تحت عنوان بای پس و به برداشتن قسمتی از روده منجر می‌شود.